Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Kungliga Biblioteket, KB, har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Målet med riktlinjerna är att de ska utgöra ett stöd i omställningen till öppen vetenskap.

Nu samlar KB in synpunkter på ett första utkast av riktlinjerna för att se om de är tydliga och att målen är möjliga att uppnå. I arbetet med riktlinjerna har KB inhämtat kunskap och underlag från bland annat Vetenskapsrådet.

Alla synpunkter som kommer in kommer att bedömas utifrån uppdraget, vägas samman och bidra till utvecklingen av riktlinjerna. Uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap kommer att redovisas i januari 2024.

Läs förslaget och lämna dina synpunkter på KB:s webbplats senast 3 november Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

    Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...

  3. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.