Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Kungliga Biblioteket, KB, har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Målet med riktlinjerna är att de ska utgöra ett stöd i omställningen till öppen vetenskap.

Nu samlar KB in synpunkter på ett första utkast av riktlinjerna för att se om de är tydliga och att målen är möjliga att uppnå. I arbetet med riktlinjerna har KB inhämtat kunskap och underlag från bland annat Vetenskapsrådet.

Alla synpunkter som kommer in kommer att bedömas utifrån uppdraget, vägas samman och bidra till utvecklingen av riktlinjerna. Uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap kommer att redovisas i januari 2024.

Läs förslaget och lämna dina synpunkter på KB:s webbplats senast 3 november Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

    Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  2. Nationellt EOSC-event

    Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrang...

  3. Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar

    Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas. Årets rapport visar att ytterligare resurser behövs för att skynda på utvecklingen.

Till toppen