Klinisk behandlingsforskning

I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet klinisk behandlingsforskning. Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Forskningen ska vara klinisk och förutsätter därmed tillgång till vårdens strukturer och resurser. Från och med 2016 är också regional eller nationell samverkan ett krav för att kunna söka. Områden som kan inkluderas är bland annat prevention, diagnostik, behandling, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering.

Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att optimera befintliga behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller att utveckla och utvärdera nya sådana. Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.

Den har typen av studier har tidigare saknat finansiärer med tydligt långsiktigt ansvar. Därför inrättade regeringen 2014, efter ett förslag från Vetenskapsrådet och VINNOVA, kommittén för klinisk behandlingsforskning. Satsningarna på klinisk behandlingsforskning ska göras i samarbete med och samfinansieras av sjukvårdens huvudmän. Samråd sker även med VINNOVA.

Under 2016 disponerar Vetenskapsrådet 75 miljoner för finansiering av klinisk behandlingsforskning. Sjukvårdens huvudmän bidrar med motsvarande bidragssumma.

Här finns samlad information och genvägar till sidor på webbplatsen som berör klinisk behandlingsforskning.

Öppna utlysningar inom klinisk behandlingsforskning

Här hittar du de utlysningar du kan söka just nu inom klinisk behandlingsforskning

RSS: Utlysningar inom medicin, Vetenskapsrådet
Det finns inga öppna utlysningar

Inför din ansökan

Andra öppna utlysningar inom medicin och hälsa:

Vetenskapsrådets samtliga utlysningar

Här hittar du information om de bidrag Vetenskapsrådet planerar att utlysa
under året

Till våra bidrag

Forskning vi stödjer

Nationella forskningsprogram

Alla beviljade forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabas fram till 2014-12-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsprojekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i databasen SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! På grund av tekniska problem är beslut efter 1 juli 2015 inte tillgängliga i SweCRIS utan endast i separata beslutslistor på Vetenskapsrådets webbplats.

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner klinisk behandlingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-20