Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utbildningsvetenskap.

Vad händer nu?

Kommentarerna används när utbildningsvetenskapliga kommittén reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2023.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Dialogmöten om forskningsöversikten

Mellan 5–13 oktober arrangeras dialogmöten om översikten på fem svenska lärosäten.

Läs mer och anmäl dig här

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för naturvetenskap och teknikvetenskap.

  2. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för medicin och hälsa.

  3. Forskningsöversikt klinisk behandlingsforskning

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för klinisk behandlingsforskning.