Forskningsöversikt utvecklingsforskning

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utvecklingsforskning.

Vad händer nu?

Kommentarerna används när kommittén för utvecklingsforskning reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2023.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utbildningsvetenskap.

  2. Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för naturvetenskap och teknikvetenskap.

  3. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för medicin och hälsa.