An evaluation of Swedish research in education

What is the level of Swedish research in the Humanities and Social Sciences? To get an overall overview of state-of-the-art in an international perspective, the Research Council for Humanities and Social Sciences (HSFR) engaged engaged a number of distinguished international scholars to review certain academic disciplines or larger research areas. Six reports have been published covering sociology, history, cognitive psychology, linguistics, biological psychology, economics and the programme on comparative culture.

There are reports of human geography and literature. The current volume puts research in education under scrutiny. The members of the international evaluation committee have been Frank Achtenhagen, (Göttingen), Jens Bjerg (Roskilde), Noel Entwistle (Edinburgh), Tom Popkewitz (Madison, Wisconsin) and Lise Vislie (Oslo). Even though the reports mainly focus on specific disciplines the findings may in many respects be of a more general scope and provide an important reference when discussing the general educational and research system in Sweden.

Mer inom samma ämne

  1. Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning

    Idag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en vidareutveckling av det gemensamma förslaget på en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna presenterade 2021. Förslaget är resultatet av ett gemensamt regeringsuppd...

  2. Kvalitetsbaserad resursfördelning – vidareutvecklat förslag till ny modell

    Detta är ett vidareutvecklat förslag till ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av de ökade medel som regeringen har aviserat och som ska fördelas via universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Den ...

  3. Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

    Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler rik...