An evaluation of Swedish research in education

What is the level of Swedish research in the Humanities and Social Sciences? To get an overall overview of state-of-the-art in an international perspective, the Research Council for Humanities and Social Sciences (HSFR) engaged engaged a number of distinguished international scholars to review certain academic disciplines or larger research areas. Six reports have been published covering sociology, history, cognitive psychology, linguistics, biological psychology, economics and the programme on comparative culture.

There are reports of human geography and literature. The current volume puts research in education under scrutiny. The members of the international evaluation committee have been Frank Achtenhagen, (Göttingen), Jens Bjerg (Roskilde), Noel Entwistle (Edinburgh), Tom Popkewitz (Madison, Wisconsin) and Lise Vislie (Oslo). Even though the reports mainly focus on specific disciplines the findings may in many respects be of a more general scope and provide an important reference when discussing the general educational and research system in Sweden.

Mer inom samma ämne

  1. Utvärdering av forskningens kvalitet i ALF-regionerna

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att utvärdera kvaliteteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju regioner som omfattas av ALF-avtalet.

  2. Konferens om infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap – nytt datum!

    Behovet av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap växer. Samtidigt återstår viktiga frågor om finansieringen. Vilka möjligheter och utmaningar finns inom detta område? Välkommen till en temadag om forskningsinfrastruktur inom hu...

  3. Metoder för att analysera samverkan och samhällspåverkan – en introduktion till fallstudier

    Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att identifiera metoder för uppföljning av det forskningspolitiska målet att ”samverkan och samhällspåverkan ska öka” inom utbildning och forskning. Eftersom samverkan och samhällspåverkan är omfattande oc...