An evaluation of Swedish research in education

What is the level of Swedish research in the Humanities and Social Sciences? To get an overall overview of state-of-the-art in an international perspective, the Research Council for Humanities and Social Sciences (HSFR) engaged engaged a number of distinguished international scholars to review certain academic disciplines or larger research areas. Six reports have been published covering sociology, history, cognitive psychology, linguistics, biological psychology, economics and the programme on comparative culture.

There are reports of human geography and literature. The current volume puts research in education under scrutiny. The members of the international evaluation committee have been Frank Achtenhagen, (Göttingen), Jens Bjerg (Roskilde), Noel Entwistle (Edinburgh), Tom Popkewitz (Madison, Wisconsin) and Lise Vislie (Oslo). Even though the reports mainly focus on specific disciplines the findings may in many respects be of a more general scope and provide an important reference when discussing the general educational and research system in Sweden.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.