remissvar

Kulturdepartementet

Betänkande från 2014 års demokratiutredning "Låt fler forma framtiden!" (SOU 2016:5)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-3205

Mer inom samma ämne