remissvar

Kulturdepartementet

Betänkande från 2014 års demokratiutredning "Låt fler forma framtiden!" (SOU 2016:5)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-3205

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen