remissvar

Justitiedepartementet

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Ladda ner dokument

Så stärker vi den personliga integriteten(pdf, 730.4 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5992

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen