Etik

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte endast om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället.

Vetenskapsrådet har en expertgrupp för etik som bereder övergripande etiska frågor, till exempel hur etiska frågor i samband med kommersialisering av forskning ska hanteras. Expertgruppen försöker även stimulera den etiska diskussionen.

En expertgrupp för försöksdjursvetenskap finns också inom Vetenskapsrådets organisation.

Vetenskapsrådet ansvarar också för webbplatsen Codex som har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX innehåller även korta ämnesorienteringar och forskningsetiska nyheter. Webbplatsen vänder sig främst till aktiva inom forskning men även till andra intresserade.

Etiska policydokument och publikationer

Publikationer från Vetenskapsrådet

Publikationer om forskningsetiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Remissvar inom etikområdet

Sök bland Vetenskapsrådets remissvar

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-14