RSS: Utlysningar från Vetenskapsrådet

Aktuella utlysningar

Här hittar du de bidrag som just nu går att söka från Vetenskapsrådet. I varje utlysningstext finns information om vem som är kontaktperson, hur du söker och när beslut fattas om din ansökan. Tidigare års utlysningstexter hittar du här.

Kommande utlysningar

På sidan Översikt - utlysningar 2017 har vi samlat information om alla de bidrag som Vetenskapsrådet kommer utlysa under året.

 


Aktuella utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Forskarskola för lärare och förskollärare UV 2017-08-29
Forskarskola för lärarutbildare UV 2017-08-29
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning KBF 2017-09-05
Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa MH 2017-09-05
NOP-HS Scientific Journal Grants HS 2017-09-19
Konferensbidrag HS KF MH NT UV 2017-09-19
Internationell postdok HS KF MH NT UV 2017-09-19

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-14