Forskningsinfrastruktur

Centralt för utveckling av forskningen och innovation är att forskare har tillgång till högklassiga verktyg - forskningsinfrastruktur. Exempel på infrastruktur är centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

För att svenska forskare ska kunna nyttja infrastruktur som ger tillgång till de främsta metoderna, den bästa utrustningen och relevant expertis arbetar Vetenskapsrådet med att finansiera och långsiktigt planera för nationell forskningsinfrastruktur och Sveriges medverkan i internationella infrastrukturer inom alla ämnesområden.

Se översikt över forskningsinfrastrukturer med länkar till deras hemsidor med kontaktuppgifter.

Utlysningar inom forskningsinfrastruktur

RSS: Utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet
Det finns inga aktuella utlysningar

Kontakt för behovsinventering

Svetoslava Baumann

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-29