Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen är Vetenskapsrådets vägvisare för Sveriges behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Den utgör underlag vid diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer inom Vetenskapsrådet, men även i samarbete med andra forskningsfinansiärer nationellt och internationellt.

Under 2014 genomförde Vetenskapsrådet en översyn av processerna för prioritering och finansiering av nationell forskningsinfrastruktur. Som en konsekvens är den fjärde utgåvan av guiden begränsad när det gäller förslag på ny infrastruktur och har i stället huvudsaklig tonvikt på koncentration och samordning av existerande infrastrukturer och på ett förtydligande av roller och principer för framtida hantering av infrastruktur.

Bilaga till guiden publiceras hösten 2016

Under 2015 genomfördes en behovsinventering där lärosäten och andra aktörer blev inbjudna att lämna förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur.  De infrastrukturer och områden som efter urvalsprocessen bedömdes vara mest relevanta ingår i en bilaga till vägvisaren Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.

Förutom infrastrukturer med pågående driftsbidrag från Vetenskapsrådet, är det endast infrastrukturer som ingår i guidebilagan som kan komma i fråga för att söka bidrag i nästa utlysning som äger rum i början av 2017.

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Swedish Research Council’s Guide to Research Infrastructures 2014länk till annan webbplats

Europeisk vägvisare

Parallellt med Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen har en liknande vägvisare tagits fram på europeisk nivå av European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Läs mer om ESFRI här

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-19