Registerdataråd

Registerdatarådet fungerar som stöd för Vetenskapsrådet i policyfrågor som berör registerbaserad forskning.

Rådet är knutet till Vetenskapsrådets projekt "Infrastrukturer för registerbaserad forskning", som startats för att uppfylla regeringsuppdraget att förbättra förutsättningarna för forskare att använda registerdata.

Rådet fungerar enbart rådgivande och har till uppgift att:

  • ge stöd i Vetenskapsrådets arbete med att utarbeta principer och system för förbättrad tillgänglighet till register för forskningsändamål genom samordning av data och upprättande av en rådgivnings- och informationsfunktion,
  • bidra till att en långsiktig, strategisk verksamhet med syfte att stärka svensk registerbaserad forskning,
  • bistå i det pågående arbetet kring harmonisering av metadata på nordisk, europeisk och internationell nivå. 

Kontaktpersoner på Vetenskapsrådet

Björn Halleröd, bjorn.hallerod@vr.se, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

Maria Nilsson, maria.nilsson@vr.se, projektledare

Ledamöter i registerdatarådet 2017–

Organisation

Expertis / Roll

Namn

Funktion

Vetenskapsrådet

Ordförande

Sven Stafström

Generaldirektör

Statistiska centralbyrån länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dataägare

Joakim Stymne

Generaldirektör

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dataägare

Olivia Wigzell

Generaldirektör

Sveriges Kommuner och Landsting / Nationella Kvalitetsregister länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dataägare

Jack Lysholm

Forskningsstrateg

Centrala etikprövningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Etik och juridik

Karin Almgren

Ordförande

Universitetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskning

Eva Åkesson

Rektor Uppsala universitet, utsedd av SUHF

Biobank Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biobankning

Sonja Eaker Fält


Biobank Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biobankning

Mats G Karlsson

Ordförande

Forskarsamhället

Forskning

Rune Åberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registerforskare inom samhällsvetenskap

Forskarsamhället

Forskning

Kjell Asplundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registerforskare inom hälsa/epidemiologi

Svensk Nationell Datatjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Datahantering

Anders Brändström

Styrelseordförande

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsråd

Peter Allebeck

Huvudsekreterare

Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsynsmyndighet

Eva Håkansson

Tf Generaldirektör

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-15