Nationella forskningsprogram

Av de sex nya nationella forskningsprogram som regeringen initierade i forskningspropositionen 2016 koordineras två från Vetenskapsrådet. Två ligger på Formas och två samordnas av Forte. I juni 2017 beslutade regeringen att även inrätta ett nationellt forskningsprogram om livsmedel som Formas kommer att driva. Här kan du läsa om de program som Vetenskapsrådet håller i.

Satsningen på forskning om migration och integration respektive på forskning om antibiotikaresistens kommer att innebära någon form av forskningsstöd och kan även innebära att förutsättningarna för forskning inom områdena förbättras genom t.ex. fördjupade analyser eller kartläggningar.

Kartläggning och en strategisk forskningsagenda ska tas fram för respektive program. Därefter vidtar löpande verksamhet i form av forskningsstöd, uppföljningar och översyn av den strategiska forskningsagendan. Planeringen sker i samverkan med övriga berörda forskningsfinansiärer.

Kontaktpersoner

Organisationen bakom de två programmen som koordineras från Vetenskapsrådet består av en vetenskapligt ansvarig huvudsekreterare, en programansvarig, programkommitté och referensgrupp.


Program

Programansvarig

Migration och integration

Forskningssekreterare Monica Svantesson

Monica.Svantesson@vr.se

Telefon +46 8 546 44 024

Antibiotikaresistens

Forskningssekreterare

Patriq Fagerstedt

Patriq.Fagerstedt@vr.se

Telefon +46 (8) 546 44 246

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-21