Stängd utlysning

10 februari - 15 mars 2016

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen. Utlysningen av medlen sker efter samråd med Jordbruksverket.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016.

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 291.8 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.