Stängd utlysning

24 februari - 05 april 2016

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-5 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 288.6 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.