Stängd utlysning

09 mars - 19 april 2016

Nätverksbidrag för internationellt forskningssamarbete – Swedish research links

Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Bidraget utlyses inom området Utvecklingsforskning som finansieras med regeringens biståndsmedel. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i dessa länder. Stöd ges till forskning inom alla vetenskapliga områden. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Swedish Research Links

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Max 400 000 kr per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast början av november 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdfPDF (pdf, 279.7 kB)

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.