Stängd utlysning

09 mars - 19 april 2016

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskaplig kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kr per år
Max 2 000 000 kr per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 292 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.