Stängd utlysning

13 april - 17 maj 2016

Proof of concept

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Proof of Concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Detta genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Livsvetenskaper

Söks av

Enskild forskare som har varit eller är innehavare av bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2015 eller 2016.

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år (2016)

Bidragsbelopp

Minst 500 000 kronor per år
Max 1 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i mitten av november 2016.

 

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 457.1 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.