Stängd utlysning

01 februari - 07 mars 2017

Proof of concept inom livsvetenskaper

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktivitetersom förbereder för innovation eller kommersialisering.

Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter förbehandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhetverifieras.

Vi ber dig som avser att söka bidraget observera att din ansökan till Vetenskapsrådet blir en allmänhandling!

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Livsvetenskaper

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år (2017)

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor, max 1 500 000 kronor

Bidragsbeslutet publiceras

början av november 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 146 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.