Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Ansökan kan inkludera upp till sex medverkande forskare.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 153 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.