Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen. Utlysningen av medlen sker efter samråd med Jordbruksverket. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 179.3 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.