Stängd utlysning

01 mars - 04 april 2017

Projektbidrag utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskaplig kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Inriktning

utvecklingsforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år, max 2 000 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i januari 2018

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 191.4 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.