Stängd utlysning

01 mars - 04 april 2017

Projektbidrag utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. 

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år i medeltal, det vill säga totalt sex miljoner kronor för en fyraårsperiod

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 149.9 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.