Stängd utlysning

24 januari - 27 februari 2018

Konsolideringsbidrag

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fyller befintliga kunskapsluckor.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan.

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

6 år

Bidragsbelopp

Två miljoner per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.