Stängd utlysning

24 januari - 27 februari 2018

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en utländsk framstående forskare som har internationellt renommé inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Den nominerade ska vara en kvinna.

Söks av

Organisation

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 850 000 kronor för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kronor för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2018

Bidragsperioden startar

2020

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.