Stängd utlysning

07 mars - 10 april 2018

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskaplig kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen