Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

ArchLab

ArchLab är en distribuerad forskningsinfrastruktur som samordnar ett antal laboratorier som med naturvetenskapliga metoder tar sig an arkeologiska frågeställningar. Infrastrukturen är under uppbyggnad och koordineras från Umeå universitet.

Forskning inom arkeologi bidrar till kunskap om människor och samhällen, om rumslig organisation och materiell kultur, och om relationen mellan klimat, miljö, sjukdomar och sociala system. Materialet som utgör underlag för att besvara forskningsfrågorna är ofta fysiska fynd och prover från undersökningar vilket gör dem lämpade för naturvetenskapliga analysmetoder så som geofysisk prospektering, materialanalys, mikroskopi, DNA-analys och åldersbestämning.

Syftet med ArchLab är att samordna och koordinera de ingående delarna till en plattform som förenklar och effektiviserar för användarna. Genom ett tydligare samarbete och kombinerad expertis förväntas stor utveckling i fältet.

Infrastrukturen är under uppbyggnad, men laboratorierna existerar redan och accepterar användare. Användare kommer senare kunna söka genom en gemensam ArchLab-portal.

Läs mer på webbplatsen för ArchLab Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den