"Att vara svensk och sig själv.” Dramatiserad forskningskommunikation som demokratiseringsarbete

Ett forskningsprojekt inom utlysningen Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration.

Projektledare: Anna Lund Länk till annan webbplats.

Period: 2023-2025

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: "Att vara svensk och sig själv.” Dramatiserad forskningskommunikation som demokratiseringsarbete

Vad handlar projektet om?

Projektet "Att vara svensk och sig själv.” Dramatiserad forskningskommunikation som demokratiseringsarbete" dramatiserar forskningsresultat om segregation och rasism, identitet och gemenskap samt hur teater kan skapa hopp om förändring. Projektet bidrar till en avstigmatiseringsprocess där den erkännandeklyfta som marginaliserade grupper upplever kan överbryggas. Projektet utgörs av både dramatiserade (ljuddraman) och dokumentära former (podd-samtal, seminarier och e-publikation) av forskningskommunikation. Dessa görs i samarbete med konstnärer, kommunikatör och scenkonstproducent och tillgängliggörs digitalt. Ljuddraman är ett nytt sätt att sprida forskning utanför forskarsamhället. För att realisera projektet samarbetar vi med professionell expertis inom området för konstnärlig gestaltning, Kulturhuset Stadsteatern Vällingby Husby samt Dramaqueen, en ledande scenkonstproducent inom digital gestaltning. Projektet utgörs av både dramatiserade (ljuddraman) och dokumentära former (podd-samtal, seminarier och e-publikation) av forskningskommunikation. Dessa görs i samarbete med konstnärer, kommunikatör och scenkonstproducent och tillgängliggörs digitalt. Ljuddraman är ett nytt sätt att sprida forskning utanför forskarsamhället. För att realisera projektet samarbetar vi med professionell expertis inom området för konstnärlig gestaltning, Kulturhuset Stadsteatern Vällingby Husby samt Dramaqueen, en ledande scenkonstproducent inom digital gestaltning. 

Projektets forskningsfrågor

Syftet med projektet är att nå målgrupper hos vilka forskningsresultaten kan leda till dialog och debatt och bidra till att överbrygga erkännandeklyftor. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna med och utan migrationserfarenheter (särskilt i miljonprogramsområden), professioner inom skola och teater samt kulturpolitiska beslutsfattare och tjänstemän. Målet med kommunikationsprojektet är att sprida och tillgängliggöra forskning om utanförskap, mellanförskap, att ha flera hem eller inget hem alls, privilegier, solidaritet och hopp om förändring som väckts hos en ung publik i mötet med teater.

Deltagande institutioner/universitet

Projektteamet vid Stockholms universitet består av Anna Lund, professor i sociologi (projektledare); Rebecca Brinch, forskare vid Institutionen för kultur och estetik, samt Ylva Lorentzon, lektor vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Anna Lund Länk till annan webbplats.:

Rebecca Brinch Länk till annan webbplats.

Ylva Lorentzon Länk till annan webbplats.:

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor

Till toppen