Hur hamnade jag här? Berättelser från män som migrerat

Ett forskningsprojekt inom utlysningen Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration.

Projektledare: Ulf Mellström

Period: 2023-2024

Lärosäte: Karlstads universitet

Projektets titel: Hur hamnade jag här? Berättelser från män som migrerat

Vad handlar projektet om?

Det föreslagna projektet bygger på det pågående projektet ’Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerande män i den Europeiska Unionen’ (VR 2018-01476). Projektet har undersökt fyra olika grupper av migrerande män i Sverige och Italien. De fyra grupperna är polska och syriska män i Sverige samt män från Bangladesh och Rumänien i Italien. Projektets forskare har genomfört deltagande observation och intervjuer med ogifta och ensamstående män. Observationer och intervjuer har kompletterats med material från sociala medier. Projektets frågor har kretsat kring identitet, plats, mobilitet och tillhörighet i relation till singelskap och familjerelationer. De fyra grupperna av män har olika bakgrund och bevekelsegrund till att de valt att migrera men de har alla det gemensamt att de är singlar. Vi ser det som viktigt att undersöka dessa grupper av män eftersom de kommit att utgöra en symbol för den främmande ’andre’ i främlingsfientlig retorik i olika xenofoba och populistiska rörelser i Europa. Syftet med det föreslagna projektet är att nyansera bilden av dessa migrerande singelmän. Projektet som innefattar två forskare, en konstnär och en kommunikatör vill ge röst åt dessa livsöden.

Projektets forskningsfrågor och kommunikation

  1. Sociala medier – existerande hemsida och twitterkonto där vi kontinuerligt kommunicerar projektets resultat på arabiska, svenska, italienska, rumänska och polska.
  2. Podcast – Projektet har för avsikt att producera fem poddavsnitt som genomförs i regi av ’Sociologipodden’ vid den sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  3. Vetenskapsteater som genomförs av projektets konstnär som baserar ett konstnärsperformance på de berättelser som projektet har samlat in.
  4. Blogposter på populärvetenskapliga forum såsom t ex MonkeyCage och Politico.
  5. Storytelling workshop där ett urval av män bjuds in att läsa och berätta sina berättelser inför en inbjuden publik i offentliga sammanhang.

Deltagande institutioner/universitet

  • Professor Ulf Mellström, Center for Gender Studies, Karlstad University. Forskningsintressen – maskulinitet, migration, högre utbildning, teknologi, genus, singelskap
  • Docent Katarzyna Wojnicka, Department of Sociology, Gothenburg University, migration, masculinity, fatherhood, methodology, social movements
  • Independent artist John Huntington, working in a conceptual tradition, expressed through performative, sculptural, textual and immersive art projects. Educated at Konstfack in Stockholm and at the Art Academy in Umeå. Living and working in Gothenburg.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

John Huntington Länk till annan webbplats.

Katarzyna Wojnicka Länk till annan webbplats.

Ulf Mellström Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor

Till toppen