Tvärsektoriell och samskapande forskningskommunikation som kognitiv boosting för inkluderande anställningsbeslut

Ett forskningsprojekt inom utlysningen Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration.

Projektledare: Sayaka Osanami Törngren

Period: 2023-2024

Lärosäte: Malmö universitet

Projektets titel: Tvärsektoriell och samskapande forskningskommunikation som kognitiv boosting för inkluderande anställningsbeslut

Vad handlar projektet om?

Syftet med detta projekt är att kommunicera forskningsresultat om hur och varför diskriminering kan uppstå i anställningsprocesser. Denna kommunikationsinsats utvecklas genom ett tvärsektoriellt samskapande mellan forskare, arbetsgivare och organisationer. Projektet kommer också att undersöka hur forskningsresultat uppfattas och hur det potentiellt kan användas i ett långsiktigt arbete för att främja mer rättvisa anställningsprocesser. Informationsinnehåll som skapas från ett pågående VR-projekt (2020-01204) kan bli verktyg och riktlinjer för en rättvis anställningspraxis för arbetsgivare och kan dessutom användas för att öka medvetenheten hos allmänheten om hur individer kan agera och fatta beslut som är mer rättvisa och inkluderande. Projektet kommer att sprida informationsinnehåll, utvärdera hur de uppfattas och hur de potentiellt kan ger inte bara kortsiktiga effekter på attityder och kunskap, utan också långsiktigt främjande av mer jämlika samhällen.

Projektets forskningsfrågor

Projektaktiviteterna kommer att innehålla fyra huvudaktiviteter. Genom dessa tvärsektoriella arbete kommer bästa praxis att identifieras. Dessutom kommer hur informationsmaterial kan användas som en form av interventioner att identifieras.

  1. Seminarieserie för spridning av resultat
  2. Samskapande av informationsmaterial
  3. Spridning av samskapat informationsmaterial genom tvärsektoriell samverkan
  4. Utvärdera informationsmaterial

Deltagande institutioner/universitet (kort beskrivning av projektteamet)

  • Mötesplats Social Innovation (MSI)
  • Mitt Liv
  • Lunds universitet

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor