Beslut publicerat

04 november 2019

Totalt beviljat belopp: 52 286 476

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Projektbidrag för forskning om migration och integration 2019. Totalt beviljar vi drygt 52 miljoner kronor för åren 2019–2022.

Beslut publicerat 14:00 04 november 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

68

6

9 %

Män

50

5

10 %

Totalt

118

11

9 %
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

28 321 475

1 416 074

Män

23 965 001

1 409 706

Totalt

52 286 476

1 413 148


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet4

18 477 017

Stockholms universitet

3

14 686 026

Uppsala universitet

2

7 775 635

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

5 789 061

Linköpings universitet

1

5 558 737

Totalt

11

52 286 476

 

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 04 november 2019

Mer inom samma ämne

  1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

  2. Barn med posttraumatisk stress

    I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...

  3. Suicidalt beteende och vård

    Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda res...