Beslutet publiceras 14:00 04 nov 2019

Projektbidrag för forskning om migration och integration

4 november 2019 publicerar vi beslut om Projektbidrag för forskning om migration och integration.

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Familjebildning av migranter

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

  2. Flyktinginvandring och städer

    – sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

  3. Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa

    – betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.