På grund av driftstörningar i helgen förlänger vi ansökningstiden för denna utlysning med 24 timmar till 20 mars kl. 14.00.

Stängd utlysning

13 februari - 20 mars 2019

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stärka forskning som handlar om migration och integration. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Projektstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning

Migration och integration

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Utlysningen stänger
20 mars 2019 (kl. 14.00) 

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

Hela utlysningstexten