Beslutet publiceras

Olof Palmes gästprofessur

4 november 2019 publicerar vi beslut om Olof Palmes gästprofessur.

Publicerad den 26 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  3. Projektbidrag Röntgen Ångström