Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse.

Söks av

Organisation (svenska universitets- eller högskoleinstitutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik). Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 850 000 kronor för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kronor för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2019

Bidragsperioden startar

2021

Notera!

Pdf / utskrift

Kontakt

Koordinator för humaniora och samhällsvetenskap

Anders Sundin

anders.sundin@vr.se

+46 (0)8 546 44 115

Hela utlysningstexten