Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.

I årets rapport ger vi också rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Rapporten har två bilagor:

 • Bilaga 1. Indikatorer för öppen tillgång till forskningsdata
 • Bilaga 2. En sammanfattning av svar i Vetenskapsrådets enkätundersökning om
  öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådets uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata

Mer inom samma ämne

 1. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

  Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...

 2. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

  Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

 3. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

  Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Till toppen