Allmänhetens syn på djurförsök

Vetenskapsrådets undersökning om allmänhetens attityd till djurförsök 2018

Hösten 2018 undersökte Vetenskapsrådet allmänhetens syn på djurförsök. Denna rapport beskriver attityden till djurförsök både på ett allmänt plan och i samband med medicinska syften.

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att bevaka djurförsöksfrågor inom forskningen och att informera om forskning och forskningsetiska frågor samt att stimulera till debatt. Rapporten är ett led i detta arbete.

Mer inom samma ämne

  1. Forskning där djurförsök ingår

    I en del av den forskning som Vetenskapsrådet finansierar ingår djurförsök som en av metoderna för att svara på forskningsfrågan.

  2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    6 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet med dagen är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor ...

  3. Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.