Evenemanget är avslutat

Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

Den 2 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom området. Välkommen!

Datum

2 december 2022

Tid

9.00–12.30

Plats

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut strax före mötet. 

Anmälan

Anmälan är öppen till 30 november.

Program


9.00 Välkomna

 • Lena Uller, ordförande, Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap
 • Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet

9.15 Forskarpresentation 3R

Patricia Hedenqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet – Premedicinering av gnagare

9.30 Forskarpresentation 3R

Malin Parmar & Janko Kajtez, Lunds universitet – Nya stamcellsbaserade modeller (presentationen hålls på engelska)

9.45 Aktivitet


9.55 Paus


10.10 Aktuellt från Sveriges 3R-center

Ebba Jennolf, Sveriges 3R-center

10.20 Aktuellt från Forska utan djurförsök

Karin Gabrielson Morton, Forska utan djurförsök

10.30 Aktuellt från Centrala djurförsöksetiska nämnden, CDFN

Ann-Christine Eklöf, Centrala djurförsöksetiska nämnden

10.40 Aktivitet

10.50 Paus

11.00 Validering av alternativa metoder

Sara Bogren, RISE – Valideringsstudie av in vitro-metoder för detektion av sköldkörtelstörande kemikalier

11.15 Keynote speech

Professor André Bleich, Institute for Laboratory Animal Science and Central Animal Facility, Hannover Medical School. "The use of score sheets to monitor and assess animal welfare"

12.00 Frågor till keynote speaker samt rundabordet diskussion

 • Lotta Berg, Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap
 • Rafael Frias, Karolinska institutet
 • Stina Tucker, Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap

12.30 Seminariet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

  Den 1 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...

 2. ”Skynda långsamt med utfasningen av djurförsök”

  EU-parlamentet har nyligen antagit en resolution som uppmanar EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök. Vetenskapsrådet ser vikten av en planerad utfasning, men betonar att man i det arbetet behöver skyn...

 3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

  Den 3 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Temat i år är djurförsök i forskning om covid-19 och i vaccinframställning. Syftet är att ge myndigheter, forskare o...