Expertgruppen för försöksdjursvetenskap

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap utreder frågor om försöksdjur och ger råd till oss på Vetenskapsrådet. I expertgruppen sitter tolv ledamöter med kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och inom etik.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap bidrar med kunskap och rådgivning i försöksdjursfrågor inom Vetenskapsrådets olika uppdrag. Gruppen tar fram olika underlag och ger råd till oss, till exempel när det gäller

 • utlysningstexter för bidrag, till exempel för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök, 3R
 • yttranden, ställningstaganden eller riktlinjer som rör försöksdjur
 • publikationer inom försöksdjursområdet
 • kommunikationsinsatser inom försöksdjursområdet.

Expertgruppen bevakar, analyserar och informerar även om försöksdjur i ett nationellt och internationellt perspektiv och kan representera Vetenskapsrådet i olika sammanhang där frågor som rör försöksdjur diskuteras.

Reglering av expertgruppen för försöksdjursvetenskap Pdf, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Expertgruppens sammansättning

I expertgruppen för försöksdjursvetenskap sitter elva ledamöter som utses av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa. Ledamöterna ska tillsammans ha kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och kompetens inom etik.

Sex av ledamöterna utses efter förslag från de svenska lärosäten som bedriver forskning inom medicin, tre efter förslag från de svenska lärosäten som bedriver forskning inom naturvetenskap, och en efter förslag från Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Ledamöter

Namn

Titel

Organisation

Stina Tucker

(Ordförande)

Enhetschef, komparativ medicin

Karolinska institutet

Jordi Altimiras

Professor i fysiologi

Linköpings universitet

Lotta Berg

Professor, institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Sveriges lantbruksuniversitet

Thomas Blom

Biträdande djurhuschef

Lunds universitet

Ulf Eriksson

Professor i vaskulär biokemi

Karolinska institutet

Jonas von Hofsten

Universitetslektor, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet

Maria Lindskog

Docent, universitetslektor, institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet

Frida Lundmark

Sakkunnig/expert

Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Margit Mahlapuu

Professor i molekylär genetik

Göteborgs universitet

Johan Nilsson

Forskare, Biologiska institutionen, Evolutionär biologi

Lunds universitet

Kristofer F Nilsson

Docent i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

Örebro universitet

Anna-Lena Spetz

Professor, institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Stockholms universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Kristian Haller

kristian.haller@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

  Den 6 december arrangerar Vetenskapsrådet det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Denna gång kommer frågan om ersättning av djurförsök att belysas från olika perspektiv. Mer information om seminariet kommer framöver.

 2. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

 3. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...