Evenemanget är avslutat

Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

Den 1 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom området. Välkommen!

Datum

1 december 2023

Tid

9.00–16.00

Plats

Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Anmälan

Sista anmälningsdag är 20 november

Seminariet är gratis. Lunch ingår.

Program

 

09.00 Registrering och kaffe

09.20 Välkomna

Stina Tucker, ordförande Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap
Madeleine Durbeej-Hjalt, Huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

09.30 3R-projekt: Anneli Kruve, Stockholms universitet

”MS2Tox: Deep Learning för automatiserad prediktion av den hormonstörande styrkan hos kemikalier i komplexa blandningar”

10.00 3R-projekt: Mats Nilsson, Stockholms universitet

”En förbättrad mänsklig organoidmodell som fångar plasticiteten i glioblastom”

10.30 Paus

10.45 3R-projekt: Anna Fahlgren, Linköpings universitet

”Utveckling av en in vitro-plattform för screening av läkemedel mot
spridning av metastaser för att minska antalet djurförsök inom cancerforskning”

11.15 Camilla Svensson, Läkemedelsverket

”Ett regulatoriskt perspektiv på 3R inom läkemedelsutveckling.”

11.45 Karin Gabrielson Morton, Nationella kommittén & Emma Svensk, Sveriges 3R-center

”En svensk strategi för att ersätta djurförsök”

12:15 Lunch

13.15 Keynote speaker: Nathalie Percie du Sert, NC3Rs, Storbritannien

”Improving the design and reporting of animal studies: The ARRIVE guidelines 2.0”
(presentationen halls på engelska)

14.00 Kaffe och mingel

Passa på att prata med 3R-Center, Forska utan djurförsök och Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN)

14.45 Paneldiskussion: ”Hur förfinar vi djurförsök med hjälp av verktyg som ARRIVE?”

Paneldeltagare: Elisabet Andersson, Johan Nilsson, Kristofer Nilsson, Erika Roman.
Moderator: Stina Tucker

15.15–15.30 Sammanfattning av dagen

Stina Tucker & Madeleine Durbeej-Hjalt

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 2 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...

  2. ”Skynda långsamt med utfasningen av djurförsök”

    EU-parlamentet har nyligen antagit en resolution som uppmanar EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök. Vetenskapsrådet ser vikten av en planerad utfasning, men betonar att man i det arbetet behöver skyn...

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 3 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Temat i år är djurförsök i forskning om covid-19 och i vaccinframställning. Syftet är att ge myndigheter, forskare o...