Europeiska innovationsrådet 2018-2020 – turné i Sverige

EU-kommissionen har lanserat piloten Enhanced European Innovation Council för att stödja forskare, företag och innovatörer. Syftet med EIC:s turné är att presentera EU-kommissionens tankar för Enhanced EIC Pilot under 2019 och 2020.

Datum

3 juni 2019

Tid

12.00 - 15.00

Plats

Europahuset, Regeringsgatan 65

Arrangör

Europeiska innovationsrådets turné stödjs av EU-kommissionen och organiseras i samarbete med Regeringskansliet, Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

18 mars lanserade EU-kommissionen Enhanced European Innovation Council pilot för att stödja forskare, företag och innovatörer att utveckla innovationer med potential att skapa nya marknader, nya jobb, tillväxt och välstånd i Europa.

Särskilt kommer EIC Pathfinder pilot (FET Open och FET Proactive) att stötta ambitiösa forskningsprojekt med mål att utveckla radikala och innovativa teknologier. EIC Accelerator pilot (SME Instrument) riktas till företag och start-ups med radikalt nya, ännu ej förverkligade, idéer.

Läs mer om Enhanced EIC pilotlänk till annan webbplats

Ladda ner program på engelskaPDF (pdf, 287.8 kB)

Publicerad den 23 maj 2019

Uppdaterad den 05 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Europeisk utlysning för framtida och ny teknik

    Nu är två utlysningar öppna inom EU-programmet framtida och ny teknik, FET, med 160 respektive 52 miljoner euro att söka. Båda utlysningarna har deadline i september.

  2. 25 forskare får ERC-bidrag

    25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  3. Lund-deklarationen 2015

    Målbeskrivningen Lund-deklarationen 2015 innehåller riktlinjer för framtida forskning. Bakom deklarationen står Vetenskapsrådet, Vinnova, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och EU-kommissionen.