Evenemang

DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling

Med anledning av coronapandemin har DevRes 2020 flyttats fram till 2021. Nytt datum är 14–16 juni 2021. Läs mer på länken nedan.

Datum

14 - 16 juni 2021

Plats

Umeå universitet

Arrangörer

Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Sveriges lantbruksuniversitet, Sida och Formas.

Anmälan

Anmälan öppnar 8 februari 2021. Sista anmälningsdag är 14 april 2021.

Att möta de globala utmaningarna kräver samhällsförändring. Vår forskning är i ökande grad påverkad av Agenda 2030 med sina 17 mål för hållbar utveckling, inte minst när det gäller att förbättra förutsättningarna i miljöer och regioner med små resurser.

Forskning för utveckling täcker ett brett spektrum av ämnen och angreppsätt som alstrar kunskap som bidrar till hållbar utveckling. Förståelse för system och processer som samverkar behövs för att möta utmaningar och tillvarata synergieffekter mellan sektorer och aktörer. Detta kräver reflektion kring vetenskapliga framsteg; att koppla samman vetenskap, policy och implementering, sammanhang och maktförhållanden.

Konferensen har som mål att vara ett kreativt forum för forskare, politiskt ansvariga, praktiker, finansiärer och andra intressenter om hur forskning för utveckling kan bidra till en omställning mot hållbarhet. DevRes 2021 kommer att sammanlänka teori, forskning och praktik, och utforska de komplexa relationerna mellan olika hållbarhetsdimensioner (sociala, ekonomiska, miljömässiga och andra) för att driva forskning för hållbar utveckling framåt.

Publicerad den 18 oktober 2019

Uppdaterad den 30 juni 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Webbinarium om ESS, MAX IV och Sveriges väg framåt

    Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  2. Hur kan grundforskning inom växtbiologi bidra till att lösa framtidens livsmedelsförsörjning?

    Den 27 augusti arrangerar Kungliga vetenskapsakademin, Scandinavian Plant Physiology Society och Vetenskapsrådet ett heldagssymposium med inriktning på hur grundforskning inom växtbiologi kan bidra till att lösa den framtida livsmedelsförsörjningen. ...

  3. Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018

    Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018 är en plan för hur svenska forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastruk...