Evenemang

DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling

Utvecklingsforskning täcker ett brett spektrum av ämnen och angreppsätt som alstrar kunskap som bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030. Men hur driver vi forskning för hållbarhet framåt? Träffa forskare, beslutsfattare, praktiker, finansiärer och andra intressenter på konferensen DevRes 2021 och diskutera forskningens bidrag till hållbar utveckling, med fokus på låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Konferensen hålls på engelska. Välkommen!

Datum

14 - 16 juni 2021

Plats

Digitalt

Arrangörer

Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Sveriges lantbruksuniversitet, Sida och Formas.

Anmälan

Anmäl dig på länken nedan.

DevRes 2021 – Advancing Sustainable Transformation

Meeting the grand challenges of our time requires societal transformation. Our research is increasingly influenced by the 2030 Agenda with its seventeen Sustainable Development Goals (SDGs), not least when aiming to improve conditions in low-resource settings.

Research for development covers a broad range of topics and approaches, which generate knowledge that benefits sustainable development. So far, more than 200 researchers, policy makers, practitioners, funders and other stakeholders have confirmed that they will participate at DevRes 2021.

At this conference, we aim to provide a creative forum for all participating and connecting to contribute on how research for development can advance the transformation for sustainability with focus on low-resource settings.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  2. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...

  3. DevRes 2022 – konferens om att forska för hållbar utveckling

    Välkommen till DevRes 2022! Konferensen pågår i två dagar och har fokus på hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.