Evenemanget är avslutat

DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling

Utvecklingsforskning täcker ett brett spektrum av ämnen och angreppsätt som alstrar kunskap som bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030. Men hur driver vi forskning för hållbarhet framåt? Träffa forskare, beslutsfattare, praktiker, finansiärer och andra intressenter på konferensen DevRes 2021 och diskutera forskningens bidrag till hållbar utveckling, med fokus på låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Konferensen hålls på engelska. Välkommen!

Datum

14 - 16 juni 2021

Plats

Digitalt

Arrangörer

Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Sveriges lantbruksuniversitet, Sida och Formas.

Anmälan

Anmäl dig på länken nedan.

DevRes 2021 – Advancing Sustainable Transformation

Meeting the grand challenges of our time requires societal transformation. Our research is increasingly influenced by the 2030 Agenda with its seventeen Sustainable Development Goals (SDGs), not least when aiming to improve conditions in low-resource settings.

Research for development covers a broad range of topics and approaches, which generate knowledge that benefits sustainable development. So far, more than 200 researchers, policy makers, practitioners, funders and other stakeholders have confirmed that they will participate at DevRes 2021.

At this conference, we aim to provide a creative forum for all participating and connecting to contribute on how research for development can advance the transformation for sustainability with focus on low-resource settings.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

  2. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  3. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.