Evenemang

Resultatdialog 2021

Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Karlstads universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Datum

30 november 2021 - 1 december 2021

Tid

Från kl. 12.00 30 november till kl. 13.30 1 december.

Plats

Frödingsalen, Lagerlöfsalen samt Aula Magna, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, Karlstad.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.

Keynote speaker är Fritiof Sahlström, dekan för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Han föreläser på temat ”Sammanhållna skolor i en distribuerad tid? Nordiska klassrum som mötesplats för uppkopplad socialitet och undervisning med förväntningar på likvärdighet”.

Mer information och program finns på Karlstad universitets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekten som presenteras på konferensen redovisas också i en antologi: Resultatdialog 2021.

Omslag Resultatdialog 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.

  3. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...