Evenemanget är avslutat

Resultatdialog 2023

Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation, i samarbete med Jönköping University!

Datum

28 - 29 november 2023

Tid

Dag 1: kl. 10.00–18.30, Dag 2: kl. 8.30–12.00

Plats

Jönköping University

Arrangörer
Vetenskapsrådet och Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Anmälan
Anmäl dig senast 20 november.

Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Under de två dagarna presenteras resultaten från 16 avslutade projekt finansierade av Vetenskapsrådet samt ett par lokala projekt vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University.

Vi får under tisdagen information om aktuellt från Vetenskapsrådet av Pernilla Nilsson, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, och Vibeke Grøver, ordförande för utbildningsvetenskapliga kommittéen. Onsdagens huvudtalare är Mikael Alexandersson, professor emeritus vid Göteborg universitet.

Välkommen!

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.