Evenemang

Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

Datum

28 september 2023

Tid

10.30–11.00

Plats

Forskartorget, Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg

Anmälan

Ingen anmälan behövs men en biljett till Bokmässan. Läs mer på bokmässan.se Länk till annan webbplats.

Skolans kunskapsuppdrag är centralt vare sig läraren arbetar med digitala eller ickedigitala verktyg. Samtidigt skapar den digitala tekniken unika möjligheter att undersöka hur och inte vad eleven lär sig. Dessa aspekter problematiseras både utifrån aktuell debatt och hur lärare ska förhålla sig till vetenskaplig evidens på området. Digitaliseringen av samhället, skolan och användning av läromedel, oavsett hur man ställer sig till dessa, innebär att alla som arbetar med undervisning behöver förhålla sig till flera centrala aspekter.

I vårt seminarium på Forskartorget medverkar:

 • Björn Sjödén, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
 • Johan Lundin, professor, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Välkommen!

Se hela programmet för Forskartorget 2023 Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Utbildningsvetenskap

  Inom utbildningsvetenskap forskas det om lärande, didaktik och undervisning och om sociala och kulturella aspekter på utbildning och utbildningspolitik.

 2. Resultatdialog 2023

  Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation i samarbete med Jönköping University. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och ...

 3. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

  Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...