Evenemanget är avslutat

Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

Datum

28 september 2023

Tid

10.30–11.00

Plats

Forskartorget, Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg

Anmälan

Ingen anmälan behövs men en biljett till Bokmässan. Läs mer på bokmässan.se Länk till annan webbplats.

Skolans kunskapsuppdrag är centralt vare sig läraren arbetar med digitala eller ickedigitala verktyg. Samtidigt skapar den digitala tekniken unika möjligheter att undersöka hur och inte vad eleven lär sig. Dessa aspekter problematiseras både utifrån aktuell debatt och hur lärare ska förhålla sig till vetenskaplig evidens på området. Digitaliseringen av samhället, skolan och användning av läromedel, oavsett hur man ställer sig till dessa, innebär att alla som arbetar med undervisning behöver förhålla sig till flera centrala aspekter.

I vårt seminarium på Forskartorget medverkar:

 • Björn Sjödén, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
 • Johan Lundin, professor, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Välkommen!

Se hela programmet för Forskartorget 2023 Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

  I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

 2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

 3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.