Evenemanget är avslutat

Antibiotikaforum 2023

Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår.

Datum

21 november 2023

Tid

9.30–16.30

Plats

Elite Stora Hotellet, Jönköping

Arrangörer

Jordbruksverket och samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår

Anmälan

Sista anmälningsdag är 27 oktober

Antibiotikaforum arrangeras varje år i anslutning till den europeiska antibiotikadagen. Målet med årets forum är att skapa en gemensam lägesbild. Under dagen bjuds på föreläsningar som ger en inblick i antibiotika- och resistensläget hos människor och djur, vad som är aktuellt inom miljöområdet, arbetsmiljö och vårdhygien i förhållande till AMR, vad som hänt under det svenska EU-ordförandeskapet samt om folk- och djurhälsans betydelse i ett AMR-perspektiv.

Fullständigt program kommer att skickas till anmälda deltagare i god tid innan 21 november.

Ulrica Donhnhammar, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens, kommer att delta från Vetenskapsrådet.

Läs mer om den nationella samverkansfunktionen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

    Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

  2. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

  3. Halvtidsutvärdering av Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

    Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13...