Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. 18 november hålls den europeiska antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day) för att uppmärksamma antibiotikaresistens. Då går även startskottet för den internationella veckan World Antimicrobial Awareneness Week. Temat för årets vecka är "Preventing antimicrobial resistance together".

Resistenta bakterier sprids på många olika sätt, till exempel direkt mellan människor och djur eller indirekt via livsmedel och miljön. Därför måste vi alla hjälpas åt för att bromsa utvecklingen.

Vetenskapsrådet deltar i en nationell samverkansfunktion med 25 svenska myndigheter och organisationer som arbetar mot antibiotikaresistens.

Vetenskapsrådet ansvarar även för ett nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens och är värd för sekretariatet för det internationella samarbetet kring forskning om antimikrobiell resistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR).

Läs mer om European Antibiotic Awareness Day på Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om World Antimicrobial Awareness Week på WHO:s webbplats Länk till annan webbplats. 

Läs mer om den nationella samverkansfunktionens arbete på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Poddavsnitt: Antibiotikaresistens vet inga gränser

Forskare söker lösningar för att minska antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Rätt internationella samarbeten kan vara avgörande. Lyssna till Jan-Ingvar Jönsson som är ordförande för JPIAMR i ett samtal om internationell forskning om antibiotikaresistens där Sverige och Vetenskapsrådet spelar en nyckelroll.

Lyssna på poddavsnittet på Spotify Länk till annan webbplats.

Svartvit illustration med svarta piller i nederkant. I bilden står texten Skydda antibiotikan. Läs mer på skyddaantibiotikan.se..

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

    Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

  2. Antibiotikaforum 2023

    Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

  3. Halvtidsutvärdering av Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

    Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13...