Evenemanget är avslutat

Antibiotikaforum 2022

I anslutning till den europeiska antibiotikadagen arrangeras Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår.

Datum

17 november 2022

Tid

9.30–16.00

Plats

City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm, sänds även digitalt

Arrangörer

Samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår

Anmälan

Sista anmälningsdag är 24 oktober

Ur programmet

Samverkansfunktionen 10 år – en tillbakablick!

Temaföreläsningar baserade på de sju delmålen i Sveriges strategi mot antibiotikaresistens, exempelvis:

 • Vad behöver man tänka på när man startar ett miljöövervakningsprogram
 • The creeping crisis of AMR
 • Rädda antibiotikan med kunskap och handling – ett utbildningsmaterial för högstadiet och gymnasiet
 • Ny lagstiftning om veterinärläkemedel – gör den skillnad för AMR?
 • Nulägesbeskrivning – vad är på gång internationellt och nationellt

Laura Plant, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens, kommer att delta från Vetenskapsrådet.

Fullständigt program kommer att skickas till anmälda deltagare närmare den 17 november.

Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

  Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

 2. Antibiotikaforum 2023

  Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

 3. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

  Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.