Evenemanget är avslutat

Antibiotikaforum 2022

I anslutning till den europeiska antibiotikadagen arrangeras Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår.

Datum

17 november 2022

Tid

9.30–16.00

Plats

City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm, sänds även digitalt

Arrangörer

Samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår

Anmälan

Sista anmälningsdag är 24 oktober

Ur programmet

Samverkansfunktionen 10 år – en tillbakablick!

Temaföreläsningar baserade på de sju delmålen i Sveriges strategi mot antibiotikaresistens, exempelvis:

 • Vad behöver man tänka på när man startar ett miljöövervakningsprogram
 • The creeping crisis of AMR
 • Rädda antibiotikan med kunskap och handling – ett utbildningsmaterial för högstadiet och gymnasiet
 • Ny lagstiftning om veterinärläkemedel – gör den skillnad för AMR?
 • Nulägesbeskrivning – vad är på gång internationellt och nationellt

Laura Plant, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens, kommer att delta från Vetenskapsrådet.

Fullständigt program kommer att skickas till anmälda deltagare närmare den 17 november.

Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

  Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

 2. Halvtidsutvärdering av Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

  Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13...

 3. Lärdomar av sju nationella forskningsprogram

  Formas, Forte och Vetenskapsrådet bjuder in till ett öppet seminarium för att presentera en övergripande analys och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram. Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor.