Evenemanget är avslutat

Broar till delaktighet – ungas integration och civilsamhällets roll

Ungas integration betraktas ofta som en avgörande framtidsfråga. Hur kan vi bygga broar för unga i Sverige att delta fullt ut i samhället, och vilken roll spelar civilsamhället i detta? Detta är frågor som står i fokus under Vetenskapsrådets och Delmis gemensamma seminarium i serien Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker.

Datum

15 december 2023

Tid

14.00–15.30

Plats

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm och digitalt

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Delmi (Deligationen för migrationsstudier)

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan för att delta på plats.

Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

Under seminariet presenteras forskning av Jan O. Jonsson om ungas integration i Sverige samt Gabriellas Elgenius forskning om civilsamhällets bidrag till integration. Syftet med seminariet är att föra samman forskare och praktiker i en konstruktiv dialog. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet hoppas vi kunna utbyta kunskap och finna nya vägar för effektiv integration och inkludering i det svenska samhället.

Medverkande

 • Carolina Laxvik, projektledare Jobbvägen och Min Framtid, Rädda Barnen
 • Gabriella Elgenius, professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Jan O. Jonsson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet
 • Samanthi Al-Dhaheri, undervisningsråd, Skolverket
 • Sonia Soudani, grundare och verksamhetschef, föreningen Logati
 • Ulrika Dahl, undervisningsråd, Skolverket

Moderator: Anders Bjers, Vetenskapsrådet

Forskningsprojekten som presenteras under seminariet är finansierade med medel från Vetenskapsrådet inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. Utöver att stärka forskningen inom området ska programmet bidra till att forskningen sprids och tillgängliggörs utanför forskarsamhället.

Delmi Policy Brief 2023:11 och Delmi Policy Brief 2023:12, som sammanfattar de viktigaste policyrelevanta slutsatserna från projekten, kommer att finnas tillgängliga på Delmis webbplats från och med 15 december.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. High Level Conference on Science Communication

  12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen