Evenemang

Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

Datum

16 maj 2024

Tid

10.00–16.00

Plats

Scandic Continental, Stockholm

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna

Om workshopen

På förmiddagen kommer inbjudna forskare och praktiker att dela med sig av sina erfarenheter av dialog och samskapande inom ett par olika forskningsprojekt. På eftermiddagen presenteras några exempel på forskningskommunikationsprojekt. Alla deltagare bjuds in att reflektera och diskutera med varandra under dagen.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Offentliga samtal: Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

    Vad gör en automatiserad konstnärlig genialitet med kreativitets- och konstbegreppen? I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta...

  2. Offentliga samtal: Vem kontrollerar rymden?

    Rymden koloniseras nu allt snabbare av både stater och privata aktörer – med vilka konsekvenser? I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en pu...

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.