Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Så kan forskare och lärosäten stärka chanserna till ERC-stöd

Varför är vissa områden underrepresenterade när ERC delar ut europeiska forskningsbidrag till framstående forskare i Sverige? En ny studie lyfter fram utmaningar och möjligheter för de som forskar inom humaniora och samhällsvetenskap.

En ny rapport från Vetenskapsrådet redovisar hur det går för svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att få finansiering från Europeiska forskningsrådet, ERC och hur forskarna själva resonerar kring möjligheter och hinder. Det som kommer fram kan vara intressant även för andra forskningsområden.

–Det här är en viktig rapport som visar att det vi trodde var problemet, att det inte har gått så bra för svenska kvinnor inom humaniora och samhällsvetenskap, inte alls är fallet. Istället är problemet att svenska forskare inom området söker ERC-medel för sällan. Här finns all anledning för forskningsfinansiärer och lärosäten att stötta de bästa forskarna, så att de som har chansen att få bidrag faktiskt söker, säger Stefan Svallfors, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.

Fler framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap skulle kunna söka ERC-bidrag.

Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Söktrycket till forskningsbidrag från ERC är markant lägre inom humaniora och samhällsvetenskap än inom andra forskningsområden i Sverige. Däremot håller sig kvinnor och män framme i lika stor utsträckning, medan könsskillnaden är större inom andra forskningsområden.

De intervjuer som vi gjort visar att det ofta saknas generell kunskap om ERC. Många forskare efterlyser stöd och tydlig information om förutsättningar för att söka och karriärplanera. Lite forskningstid i tjänsten och osäkerhet kring vad som gäller för indirekta kostnader är några saker som kan bidra till att forskare väljer att avstå från att söka ERC.

Några av förslagen i rapporten, som även innehåller förslag till andra aktörer:

Förslag till forskare

 • Karriärplanera. Se till att planeringen även omfattar ditt val av medförfattare och språk för publikationer.
 • Ta hjälp av lärosätets stödenhet, eller av NCP om stödenhet saknas.
 • Ta reda på vad som gäller angående indirekta kostnader vid lärosätet samt vilket administrativt och ekonomiskt stöd som lärosätet erbjuder.
 • Sök igen. De flesta som får ERC-bidrag har sökt mer än en gång. För att det ska vara möjligt att hinna söka mer än en gång, sök tidigt och vänta inte till sista året med att söka StG och CoG.

Förslag till lärosäten

 • Ta fram en tydlig strategi för ERC-bidrag vid lärosätet. Strategin behöver bland annat omfatta anställningsformer, hanteringen av indirekta kostnader och forskares tillgång till administrativt stöd. Det är viktigt att strategin skapar bra incitament för forskare och institutioner.
 • Informera forskarna om lärosätets strategi för ERC-bidrag.
 • Stötta och bygg upp bra forskningsmiljöer.
 • Överväg om hur lärosätet använder anställningsformen biträdande lektorat bör ingå som en del av strategin för ERC-bidrag vid lärosätet.
 • Lyft fram förebilder lokalt.
 • Jobba aktivt med att sprida information som kommer från NCP och ERC.
 • Skapa och använd alumni-nätverk och mentorskap.
 • Erbjud språkgranskning av ansökningar till ERC.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. ERC-mottagning 2024

  Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

 2. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

 3. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.